Josua Mata

Josua Mata is the General Secretary of the national labour centre Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) in the Philippines.

Articles by this author (1)